Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Cysylltwch â ni Canmoliaeth a chwynion

Canmoliaeth a chwynion


Summary (optional)
Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau o safon uchel i'n holl gwsmeriaid mewn modd teg a chyfartal. Os nad ydych yn fodlon efo'r gwasanaeth a dderbynioch neu os ydych wedi derbyn gwasanaeth ardderchog, hoffem wybod amdano.
start content

Mae gennym drefn drylwyr ar gyfer ymchwilio i a monitro cwynion, sydd wedi'i amlinellu yn y daflen atodedig isod.

Mae'r daflen hon yn rhoi'r wybodaeth sydd angen arnoch i wneud cwynion neu roi canmoliaeth ac mae'n disgrifio sut y byddwn yn delio efo'ch cwynion yn brydlon ac mewn modd effeithlon.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy