Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Cyngor Dweud eich dweud Siarad gyda phobl Conwy

Siarad gyda phobl Conwy


Summary (optional)
Dim ots a ydych yn ei alw'n ymgynghori, ymgysylltu, cyfranogi, cynnwys neu beth bynnag yw'r term presennol, mae'r Cyngor yn gwneud llawer i ddarganfod beth y mae pobl yn ei feddwl am ein gwasanaethau.
start content

Wrth wraidd Rhaglen Foderneiddio'r Llywodraeth ar gyfer llywodraeth leol mae’r gofyniad bod gwasanaethau lleol yn fwy atebol i'w defnyddwyr ac i'r cyhoedd yn gyffredinol. Felly, mae'n bwysig ein bod yn parhau i adeiladu ar y gwaith da hwn ac yn gwneud mwy fyth yn y dyfodol i gynnwys ein cymunedau wrth gynllunio darpariaeth a gwelliant gwasanaeth.

Dogfennau perthnasol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy