Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Y Corff Llywodraethol Effeithiol – Gwaith Strategol


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp  Targed
13 Mawrth 2018 - Cyfrwng Saesneg 5.30pm - 7.30pm Canolfan Addysg, Ysgol   Aberconwy, Morfa Drive, Conwy LL32 8ED Ray Wells, Llywodraethwyr Cymru Pob Llywodraethwr, Penaethiaid, a Chlercod
20 Mawrth 2018 - Cyfrwng Cymraeg 5.30pm - 7.30pm Ystafell Gyfarfod, Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst LL26 0SD Llywodraethwyr Cymru Pob Llywodraethwr, Penaethiaid, a Chlercod


Nodau ac amcanion y cwrs:

Nod:

  • Adeiladu ar yr hyfforddiant gorfodol a rhoi dehonglid clir i lywodraethwyr o’u gwaith strategol a sut i fod yn ‘ffrind beirniadol’ i’r ysgol.

Mae hwn yn weithdy rhyngweithiol yn edrych ar y gwaith a chyfrifoldebau strategol ac arwain sydd ganddynt i wella ysgol. Mae’r sesiwn yn canolbwyntio ar yr hyn mae strategol yn ei olygu, bydd yn ymchwilio’r ffyrdd y gall y corff llywodraethol gynllunio, monitor a gwerthuso perfformiad yr ysgol a’i staff ac edrych ar waith y ‘ffrind beirniadol’ wrth sicrhau gwelliant cynaliadwy.

Bydd hefyd yn ystyried oblygiadau cyfreithiol llywodraethwyr a disgwyliadau awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i ddarparu gwelliant ysgol.

Disgwylir i lywodraethwyr newydd orffen yr hyfforddiant anwytho fel y nodwyd yn Rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Bydd y sesiwn yn trin y meysydd sydd eu hangen o dan y gyfraith:

  • Gwaith gwahanol ac sy’n cyd-fynd y llywodraethwyr gan gynnwys gwaith y cadeirydd a’r clerc
  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau allweddol cyrff llywodraethol
  • Sut i fod yn llywodraethwr effeithiol gan gynnwys y gwahaniaeth rhwng llywodraethu a rheoli
  • Ble i gael cefnogaeth a hyfforddiant pellach

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

  • Sicrhau bod llywodraethwyr yn deall eu gwaith a’u cyfrifoldebau wrth wella perfformiad ysgol
  • Deall y ffiniau rhwng llywodraethu a rheoli
  • Deall y cwestiynau i’w gofyn a chydbwyso ‘her’ gyda ‘chefnogaeth’
  • Gwella effeithiolrwydd cyrff llywodraethol 
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy