Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Prosiect Cerdded Cymunedol Conwy


Summary (optional)
start content

Hoffech chi ymuno â theithiau cerdded tywys? Mae Cerdded Conwy Walks yn grŵp o arweinwyr teithiau cerdded gwirfoddol sy'n llunio rhaglenni cerdded tymhorol gyda chymorth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Er mwyn helpu i gynnal gwaith grŵp Cerdded Conwy Walks, rydym ni'n gwerthfawrogi unrhyw rodd gan gyfranogwyr y teithiau cerdded (rydym ni'n awgrymu rhodd o £2). Mae'r arian yma'n helpu Cerdded Conwy Walks i arwain teithiau cerdded a chynnal digwyddiadau yn y dyfodol.

Os hoffech chi gael gwybod mwy am y teithiau cerdded, neu os oes gennych ddiddordeb mewn arwain taith a’ch bod am gael gwybod sut i gymryd rhan, cysylltwch â’r Warden Mynediad ar 01492 575290 neu ewch i wefan Cerdded Walks.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy