Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Canfod y Gogarth


Summary (optional)
start content

Archwiliwch ddaeareg y Gogarth, chwiliwch am weddillion cwt crwn o Oes y Cerrig, neu dysgwch fwy am rai o'r blodau, adar a mamaliaid y gellir eu gweld yma.

Mae'r llyfryn hwn yn cyflwyno sawl agwedd o'r Gogarth, ac mae'n bosibl ei ddefnyddio i drefnu taith gerdded ar y pentir. I gael manylion am deithiau cerdded sy'n fwy penodol ar gyfer hanes a bywyd gwyllt, ewch i'r tudalennau am y Llwybr Hanesyddol a'r Llwybr Natur yn yr adran hon.

Cymerwch Ofal!

  • Gall y pentir prydferth hwn fod yn agored iawn, a gall amodau tywydd ger y brig fod yn wahanol i'r rhai ar lefel y môr.
  • Mae esgidiau a dillad addas yn hanfodol ar gyfer cerdded trwy'r flwyddyn.
  • Wrth gerdded ar hyd ffyrdd , cerddwch mewn rhes ar yr ochr dde

Darganfod y Gogarth 

Y Côd Cefn Gwlad

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy