Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Parti Glam i'r Genethod


Summary (optional)
start content
  • Oedran: 6 – 11oed
  • Uchafswm: 20 o blant
  • Hyd y Parti: Chwarae am 1 awr a’r dewis i logi ystafell am ½ awr i gael bwyd.

Mae hyn yn nefoedd i enethod!  Dewch i baentio ewinedd, paentio wynebau a dewis o amrywiaeth o datŵs (dros dro!) a chreu eich ategolyn sgleiniog personol i fynd adref gyda chi. Ychwanegwch rywfaint o gerddoriaeth a dawnsio at hyn ac mae gennych barti a hanner!

*Os byddwch yn dewis cael un o'n pecynnau bwyd parti, bydd hyn yn cael ei godi fesul pen. Os hoffech ddod â'ch bwyd eich hun mae gennym ystafelloedd sydd ar gael ym mhob un o'n canolfannau am dâl ychwanegol. Mae croeso i chi addurno, gofynnwch am fwy o wybodaeth pan fyddwch yn archebu lle.

Prisiau Canolfannau Hamdden

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy