Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Parti Antur Dringo Dan Do


Summary (optional)
start content
  • Oedran: 5 oed+
  • Uchafswm: 9 plentyn i bob hyfforddwr
  • Hyd y Parti: 1 awr 30 munud ar y wal gyda hyfforddwr cymwys.

Os ydych yn teimlo'n anturus, yna ein parti dringo yw'r parti perffaith! Profwch eich gallu, dysgwch sgiliau newydd a gwella eich sgiliau presennol, a gweld pwy fydd yn cyrraedd y pen uchaf yn gyntaf!

Noder: 

  • Mae’n rhaid i riant / warcheidwad  neu arweinydd grŵp fod gyda phlant 8-18 oed.
  • Mae’n rhaid cael 1 rhiant / gwarcheidwad ar gyfer pob 2 blentyn dan 8 oed.

Os hoffech chi gael rhagor o bobl yn eich parti, gallwn gynnig aelod ychwanegol o staff am gost ychwanegol. Cysylltwch â'r ganolfan o'ch dewis am fwy o fanylion.

*Os byddwch yn dewis cael un o'n pecynnau bwyd parti, bydd hyn yn cael ei godi fesul pen. Os hoffech ddod â'ch bwyd eich hun mae gennym ystafelloedd sydd ar gael ym mhob un o'n canolfannau am dâl ychwanegol. Mae croeso i chi addurno, gofynnwch am fwy o wybodaeth pan fyddwch yn archebu lle.

Prisiau Canolfannau Hamdden

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy