Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Digwyddiadau


Summary (optional)
start content

Mae'r tîm datblygu hamdden yn cynnal nifer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn sy'n ceisio annog pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

Gwersylloedd Haf Chwaraeon Raced

Mae tîm datblygu hamdden Conwy'n cyflwyno Gwersylloedd Haf Chwaraeon Raced. Bydd hyfforddwyr cymwys yn darparu sesiynau blasu gwych mewn pedair camp raced. Y pedair camp raced yw tenis bwrdd, tenis, badminton a sgwash.

 • Dydd Mawrth 14 a 21 Awst 2018
 • 9:30am - 3:30pm
 • 5-11 oed
 • £20 y pen y dydd

Gwersyll haf chwaraeon raced (PDF)

Ffurflen gofrestru (PDF)

Gellir gwneud cofrestriad ar-lein trwy ddilyn y ddolen ar frig y dudalen. Rhaid i'r ffurflen gofrestru gael ei chwblhau a'i dychwelyd cyn dechrau'r gwersyll hefyd.

Gwersylloedd Haf Canolfan Tennis JAB 2018

Gwersylloedd Tennis yn y Ganolfan Tennis ddydd Iau 16 a 23 Awst 2018 ar gyfer plant 4-7 oed a phlant 8 oed a hŷn. Ffordd wych o gyflwyno Tennis i’ch plant mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar.

 • Dydd Iau 16 a 23 Awst 2018
 • 10.00 - 12.00 i blant 4 i 7 oed, Pris £8.00
 • 10.00 - 15.00 i blant 8 i 12 oed, Pris £15.00

Dewch i fwynhau a chael HWYL YN EIN GWERSYLLOEDD TENNIS Darperir y sesiynau gan hyfforddwyr cymwys sydd wedi’u hachredu gan yr LTA.

I gadw lle a chael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 01492 575685 www.sportconwy.org.uk/events.html

Canolfan Tennis JAB, Parc Eirias, Bae Colwyn, Conwy, LL29 7SP (Os na fydd digon o blant yn cofrestru bydd yn rhaid canslo'r digwyddiadau hyn, felly cadwch eich lle'n gynnar rhag i chi gael eich siomi).

Gwersylloedd Tennis Teithiol Haf 2018

Gwersylloedd Tennis ledled Conwy ar gyfer plant 4-7 oed yn y boreau (10.00 - 12.00) a phlant 8 oed a hŷn o 10.00 - 15.00. Ffordd wych o gyflwyno Tennis i’ch plant mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar.

 • Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy ar y cwrt tennis y tu allan ar y dyddiadau canlynol: 24 Gorffennaf, 25 Gorffennaf a 6 Awst 2018
 • Llysfaen (y cyrtiau tennis y drws nesaf i RL Davies) ar y dyddiadau canlynol: 26 Gorffennaf a 22 Awst 2018
 • Cyrtiau Tennis Bodlondeb, Conwy ar y dyddiadau canlynol: 30 Gorffennaf, 31 Gorffennaf a 20 Awst 2018
 • Gwersyll Arbennig Tennis a Chriced ar 2 Awst 2018 Cyrtiau Tennis Pentre Mawr, Abergele ar y dyddiadau canlynol: 3 Awst, 7 Awst a 13 Awst 2018
 • 10.00 - 12.00 i blant 4 i 7 oed. Pris £8.00
 • 10.00 - 15.00 i blant 8 i 12 oed. Pris £15.00

Dewch i fwynhau a chael HWYL YN EIN GWERSYLLOEDD TENNIS, darperir y sesiynau gan hyfforddwyr cymwys sydd wedi’u hachredu gan yr LTA. I gadw lle a chael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 01492 575685, http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Leisure-sport-and-health/Leisure-Development/Events.aspx

Os na fydd digon o blant yn cofrestru bydd yn rhaid canslo'r digwyddiadau hyn, felly cadwch eich lle'n gynnar rhag ichi gael eich siomi.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy