Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Hamdden, Chwaraeon ac Iechyd Chwaraeon a Ffitrwydd Teithiau Cerdded Difyr Taith Gerdded Porth Eirias - yn arbennig o addas i unrhyw un â phroblemau symudedd

Taith Gerdded Porth Eirias - yn arbennig o addas i unrhyw un â phroblemau symudedd


Summary (optional)
Dewch i'n cyfarfod am 11.30am bob dydd Mawrth ym Mhorth Eirias (y maes parcio).
start content
  • Wedi'i gynllunio i fod yn addas ar gyfer unigolion â phroblemau symudedd, bydd y daith gerdded hamddenol yn mynd â chi ar hyd y Promenâd tuag at Landrillo yn Rhos, a weithiau i Barc Eirias. 
  • Mae croeso i bawb, gan gynnwys pramiau, cerddwyr Nordig ac unrhyw un sy'n awyddus i wella eu hiechyd a'u ffitrwydd.
  • Dewch â digon o ddiod a gwisgwch esgidiau addas.
  • Ar ôl i ni orffen cerdded, byddwn yn cael egwyl goffi.
  • Byddwn yn cerdded beth bynnag fo'r tywydd, felly peidiwch â gadael i'r glaw eich stopio!
  • Mae ein arweinydd cerdded, Dr Vicky Marginson hefyd wrth law i roi cyngor i chi ar bob agwedd ar iechyd a lles, gan gynnwys cynlluniau diet a gweithgarwch corfforol.

Mwy o wybodaeth

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy