Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Taith Gerdded Llandrillo yn Rhos


Summary (optional)
Dewch i'n cyfarfod bob dydd Llun am 1.30pm am daith gerdded braf o amgylch Llandrillo yn Rhos.
start content
  • Ein man cyfarfod yw tŵr y cloc / y ganolfan groeso, ac yna byddwn yn cerdded yn hamddenol am hyd at awr, gan gerdded cyfartaledd pellter o 2 - 3 milltir (3.2 - 4.8km).
  • Mae croeso i bawb, gan gynnwys pramiau, cerddwyr Nordig ac unrhyw un sy'n awyddus i wella eu hiechyd a'u ffitrwydd.
  • Dewch â digon o ddiod a gwisgwch esgidiau addas.
  • Ar ôl i ni orffen cerdded, byddwn yn cael egwyl goffi.
  • Byddwn yn cerdded beth bynnag fo'r tywydd, felly peidiwch â gadael i'r glaw eich stopio!
  • Mae ein arweinydd cerdded, Dr Vicky Marginson hefyd wrth law i roi cyngor i chi ar bob agwedd ar iechyd a lles, gan gynnwys cynlluniau diet a gweithgarwch corfforol.

Mwy o wybodaeth

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy