Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Enwch ein graeanwyr


Summary (optional)
Rydym yn gofyn am help i enwi ein fflyd o raeanwyr.
start content

 Mae 13 o dryciau graeanu gennym, sydd ar alw 24 / 7 rhwng mis Hydref a Chwefror. Pan fydd y rhagolygon yn dangos amodau gaeafol a thymheredd isel ar arwyneb y ffyrdd, mae’r tryciau yn cael eu hanfon allan ar Lwybrau Blaenoriaeth sy’n cynnwys un rhan o dair o ffyrdd y sir. Mae’r llwybrau hyn yn cynnwys y prif lwybrau traffig a bysiau a llwybrau ar gyfer y gwasanaethau brys. Rydym yn credu bod y cerbydau hyn sydd yn gweithio mor galed yn haeddu eu henwau eu hunain.

Awgrymu enw

Dylai awgrymiadau fod yn hwyliog, yn wreiddiol ac yn lân, ac yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Panel beirniadu

Mae’n panel beirniadu yn cynnwys staff gwaith y gaeaf, a’r Cynghorydd Greg Robbins - Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Chludiant Nhw sydd â’r gwaith caled o greu rhestr fer o’r holl awgrymiadau a geir gan y cyhoedd.

Pleidlais gyhoeddus

Pleidleisiwch dros enwau ein graeanwyr!

Ar Gau: Dydd Llun 22 Chwefror

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy