Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Diwrnodau Amgylcheddol

Diwrnodau Amgylcheddol


Summary (optional)
Darganfyddwch fwy am ein Diwrnodau Amgylcheddol ac i weld a oes un yn cael ei gynnal yn eich ardal chi.
start content

Beth yw Diwrnod Amgylcheddol Cymunedol?

Mae Diwrnodau Amgylcheddol Cymunedol yn cael eu cynnal gan y Cyngor er mwyn:

  • Annog eich cymuned i fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol yn yr ardal
  • Lleihau ôl-troed carbon eich cymuned gan eich helpu chi i ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint â phosibl
  • Eich cefnogi chi a thrigolion eraill i greu awyrgylch o falchder bro

Pa wasanaethau sydd ar gael?

  • Bydd staff y Cyngor a grwpiau gwirfoddol dan oruchwyliaeth o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyriadau Cyfiawnder Cymunedol Cymru yn codi sbwriel ac yn cael gwared ar dipio anghyfreithlon
  • Bydd y Tîm Ymateb Amgylcheddol yn ymgymryd â thasgau bychain fel glanhau graffiti, peintio a chlirio draeniau
  • Compost am ddim: dewch â chynhwysydd addas efo chi i ddal y compost
  • Gwasanaeth gwaredu gwastraff swmpus: bydd sgip a gweithiwr wrth law i’ch helpu chi waredu eitemau swmpus (fel matresi, hen welyau, tuniau paent, setiau teledu, dodrefn gardd ac ati) a gwastraff gardd Byddwn yn mynd â’r holl bethau yn ôl i’n cyfleuster didoli i ailgylchu cymaint ohonynt â phosibl.

DS: Mi fydd yna wasanaeth casglu ar gael ar gais i unrhyw un sydd angen cymorth i gario eitemau mawr i’r sgip. I gael gwybod os ydych chi’n gymwys i dderbyn casgliad, cysylltwch â ni.

Lle a phryd mae'r Diwrnodau Amgylcheddol Cymunedol?

Dyma amserlen y misoedd nesaf:

DyddiadLleoliad
Dydd Mercher 25th Ebrill 2018 Llangernyw
Dydd Mercher 23rd Mai 2018 Pensarn a Belgrano
Dydd Mercher 13th Mehefin   2018 Dwygyfylchi
Dydd Mercher 11th Gorffennaf   2018 Bryn Eglwys, Llandrillo yn Rhos
Dydd Mercher 15th Awst 2018 Trefriw
Dydd Mercher 12th Medi 2018 Parc Peulwys - Llysfaen
Dydd Mercher 17th Hydref 2018 Marl Drive - Cyffordd Llandudno 
Dydd Mercher 14th Tachwedd   2018 Maes Canol - Abergele
Dydd Mercher 12th Rhagfyr   2018 Betws y Coed
Dydd Mercher16th Ionawr 2019 Ystad Glyn Bae Colwyn
Dydd Mercher 13th   Chwefror2019 Ffordd Elisabeth - Llandudno
Dydd Mercher 13th Mawrth 2019 Chester Avenue - Bae Cinmel 


Os hoffech gysylltu â ni ynglŷn â Diwrnodau Amgylcheddol, defnyddiwch y ffurflen Cysylltu â Ni

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy