Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Oedolion Iechyd Meddwl Oedolion Ydych chi'n chwilio am Help gyda Phroblemau Iechyd Meddwl?

Ydych chi'n chwilio am Help gyda Phroblemau Iechyd Meddwl?


Summary (optional)
Mae'r adran hon yn eich helpu i gael mwy o wybodaeth am broblemau iechyd meddwl a’r ffynonellau cymorth a chefnogaeth sydd ar gael.
start content

Ar brydiau, bydd rhai ohonom yn teimlo gofid meddwl, yn bryderus ac yn isel, ond i rai pobl gall hyn effeithio ar eu bywydau’n fwy sylweddol ac efallai y bydd angen iddynt chwilio am gymorth ychwanegol.  Beth sydd ei angen arnoch yw cwmpawd i’ch cyfeirio chi i’r cyfeiriad cywir.

Bydd dolenni cyswllt ar y dudalen hon yn eich cyfeirio at wybodaeth am sut i gysylltu â'r timau iechyd meddwl a bydd hefyd yn darparu rhai cysylltiadau defnyddiol i gael cyngor pellach am wasanaethau eraill a all eich cefnogi i adfer a rheoli’r adegau hynny pan fyddwch yn profi trallod meddwl.

Cymorth ar Gael

Dysgu er Adferiad a Lles Conwy

Gweler ein taflen sy’n rhestru cyrsiau a chyfleoedd dysgu AM DDIM ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghonwy ac sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl neu sy’n gofalu am rywun sy’n eu defnyddio

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy