Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Gofalwyr Beth yw Asesiad o Anghenion Gofalwyr?

Beth yw Asesiad o Anghenion Gofalwyr?


Summary (optional)
Mae Asesiad o Anghenion Gofalwyr yna i’ch helpu i drafod eich anghenion fel gofalwr a phenderfynu pa wybodaeth, cefnogaeth neu wasanaethau a allai fod ar gael i'ch cefnogi yn eich rôl fel gofalwr.
start content

Mae Asesiad o Anghenion Gofalwyr yn gyfle i chi drafod effaith gofalu arnoch chi a sut mae'n effeithio ar eich bywyd, sut rydych yn teimlo am ofalu, eich iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol a sut mae eich rôl gofalu yn effeithio ar eich amser hamdden, addysg, teulu ehangach a pherthnasoedd.

Bydd yr Asesiad o Anghenion Gofalwyr yn penderfynu ar y gefnogaeth a/neu wasanaethau y gallwch eu cael o bosibl i’ch cefnogi yn eich rôl fel gofalwr:-

  • Cefnogaeth emosiynol - rhywun i wrando arnoch pan fyddwch eisiau siarad
  • Cymorth ymarferol
  • Grwpiau cymorth lleol
  • Cyngor a gwybodaeth
  • Eich cyfeirio at y gefnogaeth iawn i chi

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy