Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Eiriolaeth


Summary (optional)
Ymagwedd Genedlaethol tuag at Eiriolaeth Statudol a’r Cynnig Rhagweithiol mewn Gwasanaethau Plant.
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed
16 Mai 2018 11:45am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru
12:00pm – 2:30pm
   

Lolfa Conwy, Y Barn, Parc Eirias, Ffordd Abergele, Bae Colwyn, Conwy LL29 7SP

Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru Gwasanaethau Targed – Cymuned a  Lles, Tîm Anableddau, Cefnogaeth ac Ymyriadau Teuluol, Plant sy’n Derbyn Gofal, Pobl Ddiamddiffyn, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid 
    
Grŵp Targed – Gweithwyr Cymdeithasol, Rheolwyr a staff cefnogi yn nhîm dan 25 y Gwasanaethau Plant ac Anabledd, Swyddogion Adolygu Annibynnol a   Chydlynydd Amddiffyn Plant.
   


Deilliannau’r Cwrs:

  • Deall yr hanes ac o le y daeth yr Ymagwedd Genedlaethol tuag at Eiriolaeth Statudol.
  • Deall egwyddorion trawsfwaol yr Ymagwedd Genedlaethol.
  • Bod yn ymwybodol o bob elfen o’r Ymagwedd Genedlaethol a sut y maent i gyd yn cysylltu.
  • Deall goblygiadau’r Ymagwedd Genedlaethol ar gyfer y meysydd yr ydych yn gyfrifol amdanynt

Mae’r hyfforddiant hwn yn addas ar gyfer:

Gweithwyr Cymdeithasol sy’n cynnal achosion sy’n mynd i faes Amddiffyn Plant a’r rhai gaiff eu nodi fel y gweithiwr a enwir ar gyfer plentyn neu unigolyn ifanc sy’n dod i mewn i’r system Plant sy’n Derbyn Gofal. Gweithwyr proffesiynol eraill a fydd yn canfod yr hyfforddiant hwn yn ddefnyddiol fydd y Swyddogion Adolygu Annibynnol ac Arweinwyr Tîm, Cadeiryddion Amddiffyn Plant a’r bobl allweddol o ran cysylltu a nodir ar gyfer y Cynnig Gweithredol.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu. Peidiwch â mynd i unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy