Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Datblygu ac Addysgu Gweithlu Diogelu Cyrsiau Diogelu Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan cwrs 1 dydd

Hyfforddiant Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan cwrs 1 dydd


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Dyddiad                                        AmserLleoliadHyfforddwrGrŵp targed

5 Chwefror 2018LLAWN
20 Chwefror 2018 LLAWN
27 Chwefror 2018
15 Mawrth 2018 LLAWN  
19 Mawrth 2018
19 Ionawr 2018 LLAWN

9.30am-4.30pm (cofrestru am   9.15am)

 

 
9.30am-4.30pm (cofrestru am   9.15am)
   

Cynhelir y sesiynau hyn ym Mron y Nant, Dinerth Rd, Llandrillo-yn-Rhos, LL28 4YN
Canolfan Gymunedol Cyffordd Llandudno, Victoria Drive, Cyffordd Llandudno, LL31 9PG

Val Owen a Gwenan Gruffydd, Y   Bont Hyfforddiant ymwybyddiaeth rhagarweiniol ar ddiogelu plant ac oedolion. Mae'r cwrs Cyngor Gofal hwn yn darparu ymwybyddiaeth sylfaenol o Ddiogelu (oedolion a phlant). Mae'n agored i bob aelod o staff Conwy, asiantaethau partner a phawb sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli gyda phlant neu oedolion diamddiffyn.
12 Ebrill 2018 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Clwb Rygbi Llandudno, Bodnant Road, Llandudno, Conwy, LL30 1LH Y Bont Gwasanaethau targed Sector cyfan          Grŵp targed  Hyfforddiant ymwybyddiaeth cychwynnol ar ddiogelu plant ac oedolion. Ar gyfer pobl sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol â phlant neu oedolion diamddiffyn, ac sydd wedi derbyn rhywfaint o/heb dderbyn hyfforddiant ar ddiogelu plant neu oedolion diamddiffyn. Mae’r cwrs yn agored i staff asiantaethau allanol.    
9 Mai   2018 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Ystafell Hyfforddi Colwyn, Bron y Nant, Dinerth Road, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN Y Bont Fel yr uchod
19   Mehefin 2018 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Ystafell Hyfforddi Colwyn, Bron y Nant, Dinerth Road, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN Y Bont Fel yr uchod 
4   Gorffennaf 2018 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 6:30pm     Glasdir, Plas yn Dre, Heol yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF Y Bont Fel yr uchod 
20 Awst   2018 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Ystafell Hyfforddi Colwyn, Bron y Nant, Dinerth Road, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN Y Bont Fel yr uchod 
21 Medi   2018

9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm    

Ystafell Hyfforddi Colwyn, Bron y Nant, Dinerth Road, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN Y Bont Fel yr uchod 
15 Hydref 2018 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Ystafell Hyfforddi Colwyn, Bron y Nant, Dinerth Road, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN Y Bont Fel yr uchod
15   Tachwedd 2018 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Glasdir, Plas yn Dre, Heol yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF Y Bont Fel yr uchod 
5 Rhagfyr 2018 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Ystafell Hyfforddi Colwyn, Bron y Nant, Dinerth Road, Llandrillo-yn-Rhos, Bae Colwyn, Conwy, LL28 4YN Y Bont Fel yr uchod 
14 Ionawr 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Clwb Rygbi Llandudno, Bodnant Road, Llandudno, Conwy, LL30 1LH Y Bont Fel yr uchod 
26   Chwefror 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Canolfan Gymunedol Cyffordd Llandudno, Victoria Drive, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9PG Y Bont Fel yr uchod 
19   Mawrth 2019 9:15am cyrraedd ar gyfer te/coffi a chofrestru 9:30am - 4:30pm     Glasdir, Plas yn Dre, Heol yr Orsaf, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF Y Bont Fel yr uchod

 

Ar gyfer personél sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant neu oedolion sy'n ddiamddiffyn, ac nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant Diogelu blaenorol. Mae'n ofynnol i chi gwblhau o fewn 3 mis o ddechrau yn y swydd.

  • Ar gyfer personél sy'n gweithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gyda phlant neu oedolion sy'n ddiamddiffyn, ac maent wedi gwneud hyfforddiant Diogelu blaenorol, ond bellach mae angen iddynt wneud Hyfforddiant Diogelu sylfaenol Cymru Gyfan. (Cynigwyd sesiynau ar gyfer POVA tan ddiwedd mis Rhagfyr 2014 ac ar gyfer Amddiffyn Plant tan fis Gorffennaf 2014 - os ydych wedi bod i un o'r rhain bydd gofyn i chi nawr fynd i sesiwn Ddiogelu sylfaenol Cymru Gyfan fel y rhestrir uchod.
  • Mae’r cwrs yn agored i staff o asiantaethau allanol. Mae'r un amodau'n berthnasol ag uchod. 

Amcanion y cwrs

Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddiogelu ac amddiffyn plant a'r rhan y mae staff yn ei chwarae wrth helpu eu sefydliadau i amddiffyn a chefnogi plant ac oedolion diamddiffyn.Bydd deunyddiau ysgrifenedig ar gael yn Gymraeg neu yn Saesneg.  

  • Dewch â phecyn bwyd. 
  • Darperir diodydd poeth. 
  • Mae parcio yn gyfyngedig; rhannwch gludiant os yw’n bosibl.

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd ar y cwrs cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd ar unrhyw gwrs oni bai eich bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy