Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Newyddion Be sy'n newydd Tudalennau Cynllun Rhannu Ecwiti, Bryn y Môr, Hen Golwyn

Cynllun Rhannu Ecwiti, Bryn y Môr, Hen Golwyn


Summary (optional)
Eiddo ar gael drwy Grŵp Cynefin ar y datblygiad ym Mryn y Môr, Hen Golwyn. 
start content
  • Cynllun Rhannu Ecwiti
  • Angen blaendal o 5%
  • Pris fforddiadwy £103,320
  • Dim ond 2 eiddo ar ôl, y ddau â 2 ystafell wely

Am fwy o fanylion cysylltwch â Thîm Cartrefi Fforddiadwy ar 0300 1112122 / neu ewch i Bryn y Môr Macbryde Homes

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy