Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Ymwelwyr Digwyddiadau Paloma Faith Paloma Faith yn dod i Fae Colwyn

Paloma Faith yn dod i Fae Colwyn


Summary (optional)
Mae Orchard Entertainment yn cyflwyno’r enillydd Gwobr BRIT, Paloma Faith, a’i sioe fyw anhygoel i Stadiwm Zip World, Bae Colwyn, ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2018, fel rhan o’i thaith haf dros y DU.
start content

Paloma_LandscapeImage

Mae tocynnau’n mynd ar werthiant cyffredinol dydd Gwener 2 Chwefror am 9am drwy www.venuecymru.co.uk; drwy fynd i Venue Cymru; neu drwy ffonio Swyddfa Docynnau Venue Cymru ar 01492 872000.

Cyngerdd Gorffennaf 14 yw’r cyntaf yn y stadiwm â’i enw newydd, Stadiwm Zip World, a chaiff ei hyrwyddo gan y cwmni sydd wedi ennill Hyrwyddwr Rhanbarthol y Flwyddyn yn y DU ddwywaith, Orchard Entertainment, sydd wedi cyflwyno sawl seren i Fae Colwyn dros y saith mlynedd diwethaf. Meddai cyfarwyddwr Orchard, Pablo Janczur: “Rydym wedi gosod cynsail ar gyfer sêr enwog iawn yn y stadiwm dros y blynyddoedd, felly rydym yn falch ein bod wedi gallu denu perfformiwr arall o’r radd flaenaf ar gyfer 2018. Paloma yw un o artistiaid mwyaf amlwg y wlad ar hyn o bryd, gan apelio at ffans eang iawn. Bydd yn sioe wych arall!”

Caiff y cyngerdd gefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Tref Bae Colwyn.

Dywedodd y Cyng Louise Emery, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu Paloma Faith i Fae Colwyn.

“Mae digwyddiadau yn Sir Conwy wedi dangos eu bod yn hanfodol i economi'r ardal, ac mae'r cyngherddau blynyddol yn Stadiwm Zip World Parc Eirias yn enghraifft o hynny. Mae’r buddsoddiadau dros y blynyddoedd diwethaf yn yr ardal wedi helpu Conwy i ddod yn un o'r lleoliadau ymwelwyr a digwyddiadau mwyaf ffyniannus yn y DU."

Bydd perfformwyr eraill ar y rhaglen yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Paloma Faith gyda Gwesteion Arbennig, Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2018, Stadiwm Zip World, Bae Colwyn
Tocynnau ar gael drwy www.venuecymru.co.uk; 01492 872000; Venue Cymru (Llandudno); Stadiwm Zip World (Bae Colwyn)

Ar werth: 9AM dydd Gwener 2 Chwefror 2018
*I gael mynediad at Ardal Wylio sy’n Hygyrch, ffoniwch 01492 872000
*Am ymholiadau lletygarwch a bocsys VIP ffoniwch 02920 100 920

Darllenwch y datganiad llawn i’r wasg a gyhoeddwyd gan Orchard yma (PDF, 149Kb)

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy