Neidio i’r cynnwys

Rhowch unrhyw wybodaeth berthnasol isod.

 

Eich Manylion

Nodwch eich manylion rhag ofn y byddwn angen cysylltu â chi ynglŷn â’r neges Gwastraff Masnachol.

Eich Enw

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ayb. (opsiynol)


Enw/rhif tŷ a stryd, blwch post. enw cwmni etc.


Stryd

Ardal

Tref

Sir

Cod post

Eich Rhif Ffôn

Eich Cyfeiriad E-bost

Enw Busnes

Cyfeiriad BusnesBydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich manylion ar gyfer prosesu'r neges Gwastraff Masnachol, gweinyddu ac ystadegau’n unig. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti, heblaw lle mae angen cyfreithiol.

Anfon y Wybodaeth