Rhoi Gwybod am Dwyll Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych yn amau bod rhywun sy’n byw yn Sir Conwy yn cyflawni twyll gostyngiad Treth y Cyngor llenwch gymaint o’r ffurflen ag y gallwch. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod yr atebion i rai o’r cwestiynau. Bydd yr holl wybodaeth rydych yn ei darparu yn gwbl gyfrinachol ac er nad oes raid i chi roi eich enw a’ch cyfeiriad i ni, cewch wneud hynny os ydych yn dymuno.

Manylion yr hawliwr

Teitl

Enw Cyntaf

Cyfenw

Cyfeiriad


Cod Post