Neidio i’r cynnwys

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy bellach gynnig y dewis i chi i dderbyn eich Hawliad Treth Annomestig ag e-bost yn hytrach na thrwy’r post.

Sylwch os bydd unrhyw hysbysiadau y byddwn yn eu hanfon atoch ag e-bost yn cael eu dychwelyd atom ddwywaith fel rhai sydd heb eu derbyn byddwn yn dileu eich cais am filio electronig yn awtomatig ac yn anfon unrhyw ohebiaeth bellach atoch trwy’r post. Pe byddech wedyn yn dymuno derbyn eich biliau ag e-bost eto byddai angen i chi ailgyflwyno eich ffurflen bilio electronig ar-lein ar gyfer y Dreth Annomestig gan gadarnhau bod manylion eich e-bost yn gywir. 

Eich Manylion

Eich rhif cyfrif Trethi Busnes

Rhif eich cyfrif Trethi Busnes yw hwn fel y nodir ar eich Hysbysiad Hawlio Trethi Busnes. Bydd yn cynnwys 9 rhif gan ddechrau gyda 1. Er enghraifft, os yw eich hysbysiad yn nodi 123456789/123/123 nodwch 123456789 yn unig (gan hepgor y gweddillt).

Enw'r cwmni/enw’r trethdalwr

Disgrifiad o’r Eiddo e.e. Swyddfa, Storws, Siop ac ati (dewisol)

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ac ati (dewisol)


Enw/rhif tŷ, blwch post. enw cwmni ac ati


Stryd

Ardal

Tref

Sir

Cod post

Eich rhif ffôn

Eich cyfeiriad e-bost busnes / cwmni

Cadarnhau eich cyfeiriad e-bost busnes / cwmniBydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich manylion er mwyn prosesu'r ffurflen hon yn unig, ac at bwrpasau gweinyddu ac ystadegau. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti, ac eithrio pan fo hynny'n ofynnol yn gyfreithiol.

Anfon yr Wybodaeth