Neidio i’r cynnwys

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddweud wrthym eich bod eisiau rhoi'r gorau i dderbyn eich bil Gwahanol Anfonebau mewn e-bost.

Byddwn yn dileu eich cais am filio electronig ac yn anfon unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol i chi drwy’r post. Os byddwch wedyn yn dymuno derbyn eich biliau trwy e-bost eto bydd rhaid i chi ailgyflwyno’r ffurflen ar-lein Gwahanol Anfonebau – bilio electronig gan gadarnhau eich manylion e-bost cywir. 

Eich Manylion

Eich Cyfeirif Gwahanol Anfonebau

Eich rhif Anfoneb yw hwn fel y nodir ar eich Anfoneb Gwahanol ddiweddaraf. Bydd yn cynnwys 9 rhif gan ddechrau gyda 2. Er enghraifft 210123123.

Drwy roi gorau i’ch Gwahanol Anfonebau - bilio electronig byddwch yn derbyn anfonebau drwy’r post ar gyfer pob gwasanaeth gwahanol yn y dyfodol.

Eich Enw

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ac ati (dewisol)


Enw/rhif tŷ, blwch post. enw cwmni ac ati


Stryd

Ardal

Tref

Sir

Cod post

Eich Rhif Ffôn

Eich Cyfeiriad E-bost

Cadarnhau eich Cyfeiriad E-bostBydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich manylion er mwyn prosesu'r ffurflen hon yn unig, ac at bwrpasau gweinyddu ac ystadegau. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti, ac eithrio pan fo gofyn gwneud hynny’n gyfreithiol.

Anfon yr Wybodaeth