Ymholiad Trethi Busnes


Rhowch eich neges isod

 

Eich Manylion (Opsiynol)

Nodwch eich manylion rhag ofn y byddwn angen cysylltu â chi ynglŷn â’r Ymholiad Trethi Busnes.

Eich Enw

Fflat, swît, uned, adeilad, llawr ayb. (opsiynol)


Enw/rhif tŷ a stryd, blwch post, enw cwmni ac ati


Stryd

Ardal

Tref

Sir

Cod post

Eich Rhif Ffôn

Eich Cyfeiriad E-bostBydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn defnyddio eich manylion ar gyfer prosesu'r neges Ymholiad Trethi Busnes, gweinyddu ac ystadegau’n unig. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i drydydd parti, heblaw lle mae angen cyfreithiol.

Anfon y Wybodaeth