Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trethi Busnes Trethi Busnes 2016/17 Newid yn y Gwerth Trethiannol

Newid yn y Gwerth Trethiannol


Summary (optional)
Gall y gwerth trethadwy newid os yw'r swyddog prisio yn credu bod amgylchiadau'r eiddo wedi newid. Gall y talwr trethi (a rhai unigolion eraill sy'n gysylltiedig â'r eiddo) hefyd gynnig newid mewn gwerth mewn rhai amgylchiadau.
start content
Gellir cael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i gynnig newid mewn gwerth trethadwy o'r Swyddfa Brisio neu ar y wefan
Ewch

Os nad yw'r talwr trethi a'r Swyddog Prisio yn cytuno ar y gwerth o fewn 3 mis i ddyddiad y cynnig, bydd y mater yn cael ei gyfeirio fel apêl at Dribiwnlys Prisio. 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content