Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Apeliadau Trethi Busnes (NNDR)


Summary (optional)
start content
Bydd busnesau yn gallu cynnig newid i'r Gwerth Trethadwy sy'n cael ei ddangos ar y rhestr, ar unrhyw adeg, dan yr amgylchiadau canlynol.
Lle

Ar ôl i'r Swyddog Prisio addasu'r Rhestr.

Mae amgylchiadau'r eiddo wedi newid yn sylweddol - e.e. mae'r etifeddiant wedi newid.

Dylid anfon cynigion i addasu'r Rhestrau ac unrhyw apeliadau at y Prisiwr Rhanbarthol a'r Swyddog Prisio i'r cyfeiriad canlynol:

Manylion cyswllt ar gyfer y Prisiwr Rhanbarthol a'r Swyddog Prisio

Ty Rhodfa
y Glas Road  
Llanishen  
Cardiff  
CF14 5GR

Rhif ffôn: (03000) 505505 Gwe: www.voa.gov.uk

Bydd rhaid i dalwyr trethi sydd wedi apelio yn erbyn eu hasesiad dalu'r trethi dan sylw. Os bydd eu hapêl yn llwyddiannus bydd unrhyw swm sydd wedi'i ordalu yn cael ei ad-dalu.


Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content