Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trethi Busnes Rhestr o dalwyr Ardrethi Busnes lleol

Rhestr o dalwyr Ardrethi Busnes lleol


Summary (optional)
start content

Yn y daenlenni isod gallwch weld gwybodaeth am yr Ardrethi Annomestig Cenedlaethol yn Mwrdeistref Sirol Conwy.

Nodwch os gwelwch yn dda y caiff y ffeiliau hyn eu diweddaru ar y 1af o bob mis a byddant ar gael ar-lein erbyn yr 2il o bob mis. (Yr eithriad i hyn yw os bydd y 1af yn disgyn ar benwythnos – bydd y ffeiliau wedyn yn cael eu diweddaru’r dydd Llun canlynol).

Mae Rhyddhad Cyfradd Busnesau Bach a Chynllun Rhyddhad y Gyfradd Stryd a Manwerthu yn cael eu rhoi yn awtomatig i hereditamentau cymwys.

Rhestr lawn o gyfrifon ardrethi busnes byw (taenlen Excel, 165KB)

Rhestr o gyfrifon sy'n derbyn rhyddhad ardrethi busnes (taenlen Excel, 93KB)

Rhestr o gyfrifon ardrethi busnes mewn credyd (taenlen Excel, 15KB)

Rhestr o eiddo busnes gwag (taenlen Excel, 12KB)

Rhestr o gyfrifon gwag ansolfent (taenlen Excel, 11KB)

Rhestr o gyfrifon gwag rhestredig (taenlen Excel, 12KB)

Rhestr o gyfrifon ardrethi busnes sydd wedi'u hychwanegu'n ddiweddar (taenlen Excel, 10KB)

Rhestr o gyfrifon credyd ardrethi busnes - wedi'u hysgrifennu'n ôl (taenlen Excel, 11KB)

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni:

Adran Ardrethi Busnes
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
P O Box 1
Conwy
LL30 9GN


Os oes arnoch angen unrhyw wybodaeth bellach o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, cysylltwch â: uned.llyw-gwyb@conwy.gov.uk neu Cysylltwch â ni - Uned Llywodraethu Gwybodaeth

end content