Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Carer payment

Cynllun Taliadau Arbennig Llywodraeth Cymru


Summary (optional)
Bydd taliad o £500 ar gael i staff gofal cymdeithasol cymwys i gydnabod eu bod wedi bod yn agored i fwy o berygl yn ystod cyfnod hanfodol pandemig Covid-19, rhwng 15 Mawrth a 31 Mai 2020.
start slider

end slider
start grid

Cyhoeddir cynllun taliad newydd arbennig gan Lywodraeth Cymru i staff y GIG a gofal cymdeithasol er mwyn cydnabod eu hymdrech yn ystod pandemig Covid-19 fel y cyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 17eg Mawrth 2021 yn ei ddatganiad.  Mae’r Awdurdod Lleol yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i gwblhau manylion y cynllun hwn gan gynnwys cymhwysedd a gweinyddu. Cyhoeddir rhagor o fanylion yma pan fydd gennym ganllaw terfynol a phroses ffurfiol mewn lle.    Rhagwelir y bydd taliadau’n cael eu gwneud yn y flwyddyn ariannol 2021/22. Os oes gennych unrhyw ymholiadau e-bostiwch ni ar specialpaymentscheme@conwy.gov.ukstart grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid