Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Grant Datblygu Busnes Conwy

Grant Datblygu Busnes Conwy


Summary (optional)
start content

O ganlyniad i'r pecynnau cymorth brys newydd, mae Llywodraeth Cymru yn tynnu ei Chronfa Cymorth Busnes gwerth £35m yn ôl, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd, er mwyn ail-ddyrannu a phrosesu taliadau brys cyn gynted â phosibl.

Bydd y pecynnau cymorth brys newydd yn mynd yn fyw canol mis Ionawr 2022.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf am y grant i’w gweld ar y dudalen we hon Ionawr 2022.

Fel y cyhoeddwyd gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething, mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu i arian grant 35 miliwn o bunnoedd fod ar gael i holl Awdurdodau Lleol ar draws Cymru.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu’r arian hwn drwy Grant Datblygu Busnes Conwy. Mae hwn yn grant dewisol i gefnogi datblygiad economaidd busnesau Conwy, mentrau cymdeithasol neu brosiectau arallgyfeirio fferm.

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn cymorth buddsoddi, mae’n rhaid i fusnesau gael eu lleoli yn Sir Conwy, wedi bod yn masnachu dros 6 mis ac wedi cofrestru gyda CaThEM.

Mae’r cynllun yn cynnig cyllid hyd at 50% ar gyfalaf cymwys a/neu wariant cyfalaf ar gyfer prosiectau gyda dyfarniadau yn cael eu cynnig o £3,000 hyd i £50,000.

end content