Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Iechyd yr Amgylchedd Diogelwch bwyd Cyngor COVID yn ymwneud â bwyd i Fusnesau

Cyngor COVID yn ymwneud â bwyd i Fusnesau


Summary (optional)
Cyngor ar fwyd i fusnesau sy’n ystyried darpariaeth danfon bwyd a gwasanaeth bwyd i fynd allan dros dro.
start content

Os ydych chi, fel busnes bwyd, yn pryderu am ganllawiau diweddar y Llywodraeth ar beidio mynd i fwytai yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19), efallai eich bod wedi dechrau hysbysebu a darparu bwyd o’ch bwydlen arferol, neu blatiau newydd i fynd allan a’i ddanfon.

Mae'n iawn gwneud hyn, ond bydd angen i chi gymryd camau ychwanegol sy'n cael eu trafod yn y dolenni a'r dogfennau sydd wedi’u hatodi.

Sicrhewch eich bod yn glir ar eich gweithdrefnau alergen a’ch bod wedi cwblhau'r pecyn Canllaw Gogledd Cymru Rheolyddion Alergen yn y Gegin.

Dogfen Canllaw CBSC (Word)

Canllawiau Gogledd Cymru - Gwybodaeth a Rheolaeth Alergenau Bwyd ar gyfer Arlwywyr (Word)

Dolen i’r canllaw i fusnesau bwyd (linc gwefan)

 

end content