Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhybuddion Bwyd


Summary (optional)
Adalw cynnyrch, rhybuddion alergenau, tynnu cynnyrch yn ôl.
start content

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyhoeddi gwybodaeth am dynnu cynnyrch yn ôl, adalw cynnyrch a rhybuddion alergeddau, i adael i ddefnyddwyr a busnesau wybod am broblemau bwyd sy'n gysylltiedig â bwyd.

Rhybuddion bwyd

Gellir gweld rhybuddion bwyd ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd neu gallwch gael manylion am yr holl fwydydd diweddaraf sydd wedi’u tynnu’n ôl, ac sydd wedi'u hadalw, cyn gynted ag y maen nhw'n cael eu cyhoeddi, drwy gael y manylion wedi’u hanfon fel neges destun yn syth i'ch ffôn symudol. Cliciwch yma i danysgrifio .

Rhybuddion alergedd

Gallwch hefyd ddewis cael e-bost neu neges destun am ddim bob tro mae cynnyrch bwyd yn cael ei alw'n ôl am ei fod yn risg alergenau.

end content