Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Iechyd yr Amgylchedd Diogelwch bwyd Tystysgrifau Allforio Bwyd

Tystysgrifau Allforio Bwyd


Summary (optional)
start content


Sut i wneud cais am dystysgrif iechyd allforio bwyd

  1. Yn gyntaf, cysylltwch â'r llysgenhadaeth neu gonswl y wlad yr ydych yn dymuno allforio iddi a byddant yn cyflwyno'r manylion a'r fformat sy'n ofynnol ar gyfer y dystysgrif. 
  2. Ewch i wefan y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad i ddod o hyd i gyngor ar allforio i wledydd unigol.
  3. Yna dylech llenwch ein ffurflen gyswllt ar-lein a rhoi’r wybodaeth hon i ni.

Sylwch na fyddwn yn rhoi tystysgrif oni bai eich bod wedi cofrestru eich busnes bwyd.
Arolygu

Byddwn yn arolygu eich busnes i wirio bod y bwyd yn cael ei gynhyrchu yn unol â deddfwriaeth y DU a gallwn wneud gwiriadau ychwanegol, yn dibynnu ar y geiriad sy'n ofynnol gan y dystysgrif.

Faint mae'r dystysgrif yn ei chostio?

Codir tâl o £147 ar hyn o bryd ar gyfer cyhoeddi tystysgrif allforio.

end content