Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Hyfforddiant Diffibriliwr Allanol Awtomatig a CPR 2 awr

Hyfforddiant Diffibriliwr Allanol Awtomatig a CPR 2 awr


Summary (optional)
start content

Trosolwg o’r cwrs

Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich addysgu sut i ddefnyddio sgiliau achub bywyd drwy wneud CPR a defnyddio Diffibriliwr Mynediad Cyhoeddus.

Bydd CPR yn cael ei addysgu ar oedolion, plant a babanod.

Rydym yn defnyddio technoleg ryngweithiol at ddibenion hyfforddi i wella eich dysgu.

Cost y cwrs: £20
Lleoliad: Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Amser: 1pm tan 3pmDyddiadau'r cwrs: 2024

29 Chwefror
1 Mawrth
26 Ebrill
17 Mai
14 Mehefin
18 Gorffennaf
4 Medi
10 Hydref
1 Tachwedd
13 Rhagfyr
8 Ionawr
7 Chwefror
19 Mawrth

Dyddiadau'r cwrs: 2025

8 Ionawr
7 Chwefror
19 Mawrth

end content