Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (tridiau)

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (tridiau)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd angen cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gweithle a bydd yn ddilys am gyfnod o 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs yn cynnwys sgiliau achub bywyd ac yn cynnwys

  • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, croes-heintio, cofnodi digwyddiadau, yr offer sydd ar gael a'i ddefnydd
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
  • Dadebru cardio-anadlol (CPR)
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n tagu, wedi'i glwyfo neu'n dioddef o sioc
  • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sydd wedi anafu esgyrn, cyhyrau a chymalau, gan gynnwys anafiadau posibl i'r asgwrn cefn, anafiadau i'r frest, llosgiadau a sgaldiadau, anafiadau i'r llygad, gwenwyniad sydyn, sioc anaffylactig
  • Cydnabod afiechyd mawr a darparu cymorth cyntaf priodol gan gynnwys, trawiad ar y galon, strôc, epilepsi, asthma a diabetes
  • Cynhelir asesiadau Ffurfiannol a Chrynodol yn ystod y cwrs i sicrhau bod yr amcanion dysgu wedi'u cyflawni.

Manylion y cwrs

Hyd: Tridiau/lleiafswm o 18 o oriau cyswllt - 9:15yb / 4:15yp CostCoed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
Cost: £212.25

Dyddiadau'r cwrs:

DyddiadLleoliad cwrs
Medi 13th, 14th and 15th 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ 
Hydref 25th, 26th and 27th 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ 
Tachwedd 27th, 28th and 29th 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ 
Rhagfyr 11th, 12th and 13th 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ 
Ionawr 24th, 24th and 26th 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ 
Chwefror 21st, 22nd and 23rd 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ 
Mawrth 20th, 21st and 22nd 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ 

 

end content