Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd angen cymhwyster Cymorth Cyntaf. Bydd y dystysgrif yn ddilys am 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs yn dysgu sgiliau achub bwyd ac yn cynnwys:

  • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, traws heintiad, cofnodi digwyddiadau, offer sydd ar gael
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
  • Adfywio'r galon a'r ysgyfaint (CPR)
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n mygu, wedi ei anafu neu sy'n dioddef o sioc
  • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
  • Bydd asesiadau ffurfiannol ac adolygol yn cael eu cynnal yn ystod y cwrs a byddant yn gwirio a yw'r amcanion dysgu wedi eu cyflawni.

Manylion y cwrs:

Hyd: 1 diwrnod - 9:15am i 4:15pm
Cost: £69.75

Dyddiadau'r cwrs:.

DyddiadLleoliad cwrs
Medi 16, 2022 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Hydref 7, 2022 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Tachwedd 16, 2022 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Tachwedd 22, 2022 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Rhagfyr 7, 2022 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Chwefror 7, 2023 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Mawrth 1, 2023 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
Mawrth 11, 2023 Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
end content