Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys

Cymorth Cyntaf yn y Gweithle - Brys


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd angen cymhwyster Cymorth Cyntaf. Bydd y dystysgrif yn ddilys am 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs yn dysgu sgiliau achub bwyd ac yn cynnwys:

  • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, traws heintiad, cofnodi digwyddiadau, offer sydd ar gael
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
  • Gweinyddu adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) a sut i gael mynediad at AED (Defibrillator) a'i ddefnyddio
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n mygu, wedi ei anafu neu sy'n dioddef o sioc
  • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
  • Bydd asesiadau ffurfiannol ac adolygol yn cael eu cynnal yn ystod y cwrs a byddant yn gwirio a yw'r amcanion dysgu wedi eu cyflawni.

Manylion y cwrs

Hyd: 1 diwrnod - 9:15am i 4:15pm
Cost: £89
Lleoliad: Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ

Course dates: 2024

20 Chwefror
13 Mawrth
8 Ebrill
16 Ebrill
13 Mai
24 Mehefin
1 Gorffennaf
16 Awst
6 Medi
4 Hydref
18 Tachwedd
12 Rhagfyr

Course dates: 2025

7 Ionawr
11 Chwefror
11 Mawrth

 

end content