Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Ailgymhwysiad cymorth cyntaf yn y gweithle (deuddydd)

Ailgymhwysiad cymorth cyntaf yn y gweithle (deuddydd)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn yn addas i'r bobl hynny sydd gyda chymhwyster Cymorth Cyntaf yn y Gweithle ar hyn o bryd ac angen ailgymhwyso. Bydd yn ddilys am gyfnod o 3 blynedd.
start content

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs yn ddiweddariad o'r sgiliau achub bywyd ac yn cynnwys

  • Deall rôl y cymhorthydd cyntaf, gweithredu'n ddiogel, croes-heintio, cofnodi digwyddiadau, yr offer sydd ar gael a'u defnydd
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n anymwybodol
  • Dadebru cardio-anadlol (CPR)
  • Rhoi cymorth cyntaf i glaf sy'n tagu, wedi'i glwyfo neu'n dioddef o sioc
  • Darparu cymorth cyntaf priodol ar gyfer mân anafiadau, mân doriadau, sgryffiniadau, mân losgiadau a sgaldiadau
  • Rhoi cymorth cyntaf i unigolyn sydd wedi anafu esgyrn, cyhyrau a chymalau, gan gynnwys anafiadau posibl i'r asgwrn cefn, anafiadau i'r frest, llosgiadau a sgaldiadau, anafiadau i'r llygad, gwenwyniad sydyn, sioc anaffylactig
  • Cydnabod afiechyd mawr a darparu cymorth cyntaf priodol gan gynnwys trawiad ar y galon, strôc, epilepsi, asthma a diabetes
  • Cynhelir asesiadau Ffurfiannol a Chrynodol yn ystod y cwrs i sicrhau bod yr amcanion dysgu wedi'u cyflawni.

Manylion y cwrs

Hyd: Deuddydd/lleiafswm o 12 awr cyswllt - 9:15am i 4:15pm
Cost: £132

Dyddiadau'r cwrs

DyddiadLleoliad cwrs
Hydref 3rd  & 4th 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
Tachwedd 8th & 9th  2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
Rhagfyr 14th & 15th 2023 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
Ionawr 11th & 12th 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
Chwefror 5th & 6th 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
Mawrth 5th & 6th 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
end content