Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf Pediatrig (12 awr/2 ddiwrnod)

Cymorth Cyntaf Pediatrig (12 awr/2 ddiwrnod)


Summary (optional)

Cynulleidfa a Fwriedir

Mae’r cymhwyster hwn i bobl â chyfrifoldeb penodol yn y gwaith neu mewn gweithgareddau gwirfoddol a chymunedol, i’w paratoi i ddelio gydag ystod o sefyllfaoedd Cymorth Cyntaf Pediatrig, yn arbennig yn y lleoliadau blynyddoedd cynnar.

start content

Trosolwg o’r Cwrs

Dros gyfnod o 2 ddiwrnod, bydd Dysgwyr yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd ei angen i ddelio gydag ystod o sefyllfaoedd cymorth cyntaf pediatrig, gan gynnwys: asesu sefyllfa frys, delio gyda baban neu blentyn anymatebol, CPR, tagu, llid yr ymennydd, anafiadau i’r pen a’r cefn, anaffylacsis, asthma a mwy.

Manylion y cwrs:

Hyd:  2 ddiwrnod/isafswm o 12 awr cyswllt – 9:15am i 4:15pm
Cost: £132

Dyddiadau’r Cwrs:

DyddiadLleoliad y cwrs
29 & 30 Ionawr 2024 Coed Pella, Conway Road, Colwyn Bay, LL29 7AZ
end content