Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf Achub y Babi

Cymorth Cyntaf Achub y Babi


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Gall dilyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf Babanod helpu i ddatblygu eich hyder fel rhiant, nain a thaid, neu ofalwr, os yw eich plentyn o dan un oed. Bydd ein swyddogion cymorth cyntaf sydd wedi cael llawer o hyfforddiant yn cyflwyno sesiwn dwy awr i grwpiau bach o rieni newydd neu ddarpar rieni, neiniau a theidiau neu ofalwyr. Mae llyfryn pediatreg llawn wedi ei gynnwys yn y pris gyda’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen.

Cost: 20 y pen
Amser: 9:15 – 12:00Dyddiadau'r cwrs:

DyddiadLleoliad cwrs
Medi 7 2023  Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanrwst, Heol Watling, Llanrwst LL26 0LS
Hydref 11 2023  Tŷ Hapus, Ffordd Penrhyn, Llandudno LL30 1HB
Tachwedd 16 2023  Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn LL29 7AZ
Ionawr 10 2024  Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanrwst, Heol Watling, Llanrwst LL26 0LS
Chwefror 7 2024  Tŷ Hapus, Ffordd Penrhyn, Llandudno LL30 1HB
Mawrth 12 2024  Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn LL29 7AZ

 

end content