Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Cyrsiau Cymorth Cyntaf Cymorth Cyntaf Achub y Babi

Cymorth Cyntaf Achub y Babi


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs

Gall dilyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf Babanod helpu i ddatblygu eich hyder fel rhiant, nain a thaid, neu ofalwr, os yw eich plentyn o dan un oed. Bydd ein swyddogion cymorth cyntaf sydd wedi cael llawer o hyfforddiant yn cyflwyno sesiwn dwy awr i grwpiau bach o rieni newydd neu ddarpar rieni, neiniau a theidiau neu ofalwyr. Mae llyfryn pediatreg llawn wedi ei gynnwys yn y pris gyda’r holl wybodaeth y byddwch ei hangen.

Cost: £20 y pen
Amser: 9:15am tan 11:15am - 2 awrDyddiadau'r cwrs: 2024

DyddiadLleoliad
3 Ebrill Canolfan Hamdden Abergele, Faenol Avenue, Abergele, LL22 7HE
8 Mai Hwb Llanrwst, Schoolbank Road, Llanrwst, LL26 0AR
4 Mehefin Canolfan Nofio Llandudno, Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YR
16 Gorffennaf Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
12 Awst Canolfan Hamdden Abergele, Faenol Avenue, Abergele, LL22 7HE
11 Medi Hwb Llanrwst, Schoolbank Road, Llanrwst, LL26 0AR
11 Hydref Canolfan Nofio Llandudno, Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YR
20 Tachwedd

Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ

 

Dyddiadau'r cwrs: 2025

Dyddiad Lleoliad
6 Ionawr Hwb Llanrwst, Schoolbank Road, Llanrwst, LL26 0AR
18 Chwefror Canolfan Nofio Llandudno, Mostyn Broadway, Llandudno, LL30 1YR 
3 Mawrth Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
end content