Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Newidiadau i drin taliadau gydag arian a siec

Newidiadau i drin taliadau gydag arian a siec


Summary (optional)
start content

O 1 Hydref 2018, ni fydd Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai yn derbyn taliadau wyneb yn wyneb gydag arian parod na sieciau yn y prif Swyddfeydd Corfforaethol ym Modlondeb, Mochdre a Choed Pella.  Dim ond taliadau wyneb yn wyneb gyda chardiau debyd a chredyd a dderbynnir ym mhrif Swyddfeydd Corfforaethol o’r dyddiad hwn ymlaen. 

Ewch i wefan y Cyngor ar www.conwy.gov.uk/taliadauarlein neu i ap Conwy ar eich dyfais symudol ar gyfer yr ystod lawn o gynnyrch a gwasanaethau y gallwch eu talu ar-lein ar unrhyw adeg.

Yn ogystal â hynny, ewch i wefan y cyngor ar www.conwy.gov.uk/talu ar gyfer yr ystod lawn o gyfleusterau talu sydd ar gael gan yr Awdurdod.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch â trwyddedu@conwy.gov.uk

end content