Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Hapchwarae Trwydded Peiriannau Hapchwarae

Trwydded Peiriannau Hapchwarae


Summary (optional)
Trwyddedau peiriannau hapchwarae ar safle trwyddedig i ganiatáu unrhyw nifer o beiriannau categori C neu D yn eu safleoedd trwyddedig. Mae'n rhaid i'r Drwydded Safle awdurdodi gwerthu alcohol ar y safle.
start content

Peiriannau gemau mewn safleoedd trwyddedig

Mae darpariaethau i ganiatáu nifer benodol o beiriannau Categori C a D mewn safleoedd trwyddedig.  Mae’n rhaid i’r Drwydded Eiddo awdurdodi gwerthiant alcohol ar y safle.

Hawl awtomatig i beiriant/beiriannau gemau

Hawl awtomatig i safleoedd sy’n gwerthu alcohol ddarparu hyd at ddau beiriant Categori C a D.  Er ei bod yn hawl awtomatig, dylid cyflwyno cais ynghyd â chynllun o leoliad y peiriannau yn ogystal â thalu ffi o £50.

Ffurflen gais ar gyfer 2 beiriant

Trwydded peiriant gemau

Mae trwydded peiriant gemau ar safleoedd trwyddedig yn caniatáu unrhyw nifer o beiriannau categori C neu D yn eu safle trwyddedig.

Sut i wneud cais?

Dim ond Deiliaid Trwyddedau Safle a gyflwynwyd dan Ddeddf Trwyddedu 2003 all wneud cais am drwydded peiriant gemau.  Mae’n rhaid i’r Drwydded Eiddo awdurdodi gwerthiant alcohol ar y safle.

Dylid cyflwyno’r canlynol ynghyd â’r cais: y ffi a’r dogfennau penodedig.

Ffurflen gais ar gyfer 2 beiriant

Ffioedd

Math o   DrwyddedTrosi trwydded  bresennolTrwydded newyddClybiau newydd (trac cyflym) yn   unigFfi flynyddol gyntafFfi flynyddolFfi i amrywio  trwyddedFfi i adnewydduFfi i drosglwyddoFfi i newid enwFfi am gopi o'r drwydded
Trwydded   Peiriannau Hapchwarae Safle Trwyddedig  £100 £150  - £50 £50 £100  - £25  -  £15
Trwydded   Hapchwarae Clwb £100 £200 £100 £50 £50 £100 £200  -  -  £15
Trwydded   Peiriant Clwb £100 £200 £100 £50 £50 £100 £200  -  -  £15
Trwydded   Hapchwarae am wobrau £100 £300  -  -  -  - £300  -  £25  £15
Trwydded   Canolfan Adloniant Teuluol Heb Drwydded £100 £300  -  -  -  - £300  -  £25  £15


Gall clybiau gyda thystysgrif eiddo clwb gael mynediad at wahanol fathau o beiriannau, am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r adran drwyddedu.

Cymhwysedd

Prosesu ac amserlenni

Mae’n bosibl y bydd yr awdurdod yn cyflwyno neu’n gwrthod cais.  Wrth gyflwyno’r cais, mae’n bosibl y bydd yr awdurdod yn amrywio nifer a chategori’r peiriannau gemau a ganiateir dan y drwydded.

Dulliau apelio / unioni

Gall yr ymgeisydd apelio i lys yr ynadon yn erbyn penderfyniad awdurdod i beidio â chyflwyno trwydded.  Gall y deiliad hefyd apelio’n erbyn penderfyniad i ganslo trwydded.

Manylion cyswllt:

 • Trwy e-bost: trwyddedu@conwy.gov.uk

 • Dros y Ffôn: 01492 576626
  Dydd Llun i Ddydd Gwener 10.00 i 12:30

 •  Trwy'r post:

  Adain Drwyddedu
  Blwch Post 1
  Conwy
  LL30 9GN

Dolenni defnyddiol

Dolenni i wefennau Llywodraeth y DU - ar gael yn Saesneg yn unig:

end content