Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Hapchwarae Rhybudd Defnydd Achlysurol

Rhybudd Defnydd Achlysurol


Summary (optional)
Mae rhybuddion defnydd achlysurol yn caniatáu gweithredwyr betio trwyddedig (gyda chaniatâd priodol gan y Comisiwn) i ddefnyddio traciau am gyfnodau byr ar gyfer cynnal betio, lle mae’r digwyddiad y cynhelir y betio yn un o natur dros dro, anaml. Mae’r rhybudd defnydd achlysurol yn hepgor yr angen am drwydded safle betio ar gyfer y trac yn yr amgylchiadau hyn.
start content

Sut i wneud cais

Rhaid cyflwyno rhybudd:

  • Gan berson sy'n gyfrifol am weinyddu digwyddiadau ar y trac neu gan ddeiliad y trac.
  • Rhaid i'r rhybudd gael ei gyflwyno i'r awdurdod trwyddedu a chopi wedi’i anfon at brif swyddog yr heddlu ar gyfer yr ardal y lleolir y trac.
  • Rhaid i'r hysbysiad bennu’r diwrnod y mae'n weithredol.
  • Gellir rhoi rhybuddion mewn perthynas â diwrnodau dilynol, ar yr amod nad yw’n rhagori ar y cyfyngiad cyffredinol o wyth niwrnod yn y flwyddyn galendr.

Ffioedd

Dim Ffi neu gostau

Cymhwyster

Ar yr amod na fydd y Rhybudd yn arwain at gyfleusterau betio ar gael am fwy nag wyth niwrnod mewn blwyddyn galendr, nid oes darpariaeth ar gyfer cyflwyno gwrth-hysbysiadau neu wrthwynebiadau.

Deddfwriaeth ac Amodau

Deddf Gamblo 2005

Prosesu ac Amserlenni

Bydd yr Awdurdod Lleol yn caniatáu’r rhybudd.

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Amherthnasol

Manylion cyswllt:

  • Trwy'r post:
Adain Drwyddedu,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9GN


Dolenni Defnyddiol

end content