Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwydded Landlord


Summary (optional)
Gwneud cais am Drwydded Landlord.
start content

Ers 23 Tachwedd 2015, mae'n ofynnol i bob landlord sy’n gweithredu yng Nghymru gofrestru er mwyn cydymffurfio gyda'r gyfraith.

I gofrestru, rhaid i landlordiaid ddarparu gwybodaeth gywir a chyfoes amdanynt eu hunain a’r eiddo.

Daw'r gofyniad hwn o Ran gyntaf Deddf Tai (Cymru) 2014.

Sut mae cofrestru fel landlord?

Gallwch gofrestru fel landlord drwy’r wefan hon; y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw creu cyfrif a gweithio drwy’r broses ar-lein. Rhaid i landlord gwblhau’r broses gofrestru ei hun; ni all asiant neu berson arall nad yw’n landlord wneud hynny ar ei ran. Gwnewch gais nawr.

end content