Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Delwyr Metel Sgrap

Delwyr Metel Sgrap


Summary (optional)
Os ydych yn gweithredu busnes Delwyr Metel Sgrap ac yn casglu o unrhyw safle, mae angen i chi fod wedi cofrestru gyda'r Cyngor. Mae hyn yn ofynnol o dan Ddeddf Delwyr Metel Sgrap 2013.
start content

Sut i wneud cais

Rhaid i’r cais fod yn ysgrifenedig a chynnwys unrhyw wybodaeth y mae'r awdurdod lleol yn ei gwneud yn ofynnol. Gweler isod ddogfen gyfarwyddyd a ffurflen gais.

Ffioedd 

Trwydded Ffi 
Trwydded Safle Metel Sgrap   £646.00
Trwydded Casglwyr Metel Sgrap  £569.00


Cymhwyster

Deddfwriaeth ac Amodau:

Scrap Metal Dealers Act 2013 (legislation.gov.uk)

Prosesu ac Amserlenni:

Caiff pob cais ei ystyried ar eu rhinweddau eu hunain a bydd y drwydded yn cael ei chynhyrchu ar ôl i’r cais gael ei gymeradwyo.

Manylion Cyswllt:

  • Trwy e-bost: trwyddedu@conwy.gov.uk
  • Dros y Ffôn: 01492 576626
  • Dydd Llun i Ddydd Gwener 10.00 i 12:30
  • Trwy'r post:
Adain Drwyddedu
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN
end content