Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Grantiau Cyfyngiadau Clo Lleol Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud

Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud


Summary (optional)
Yn dilyn adolygiad o'r rownd gychwynnol o geisiadau rydym wedi gallu rhyddhau digon o arian i ailagor Grant Dewisol y Cyfnod Clo.
start content

Mae gwneud cais am y grant hwn bellach wedi cau
Rydym bellach yn prosesu'r ceisiadau rydym wedi'u derbyn. Os ydych wedi gwneud cais, byddwn naill ai'n anfon taliad i'r cyfrif banc a ddarparwyd gennych neu'n rhoi gwybod i chi os ydych wedi bod yn aflwyddiannus o fewn 30 diwrnod i'ch cais.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content