Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Marchnadoedd a Digwyddiadau Marchnadoedd a Ffeiriau Marchnadoedd (gwybodaeth i fasnachwyr)

Marchnadoedd (gwybodaeth i fasnachwyr)


Summary (optional)
Gwneud cais i fod yn fasnachwr marchnad.
start content

Beth mae'n rhaid i chi ei wneud

Dylid cyfeirio ymholiadau at y cyswllt perthnasol ar gyfer pob marchnad fel y manylir ar y tudalennau unigol.

Beth mae'n rhaid i ni ei wneud

  • Gwiriwch bod gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus
  • Gwiriwch bod gennych nwyddau addas a chyfreithiol
  • Gwiriwch bod gennych stondin marchnad addas

Beth sy'n digwydd nesaf

Byddwch yn cael cynnig lleoliad stondin (bydd stondinau Masnachwyr newydd Bae Colwyn i gyd ar Ffordd yr Orsaf).

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Gellir cael yswiriant gan y Gymdeithas Masnachwyr Marchnad http://www.nmtf.co.uk

Mecanweithiau iawndal:

Dim deddfwriaeth

end content