Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyswllt yn ystod Covid 19


Summary (optional)
start content

Mae pandemig Covid 19 wedi bod, ac yn parhau i fod yn heriol ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio trefnu digwyddiad yng Nghymru. Mae’r cyngor, canllawiau a deddfwriaeth yn newid yn gyson. Rydym yn dal i geisio cynnig cymaint o gymorth a chanllawiau i drefnwyr digwyddiadau ag y gallwn ni.

Rydym wedi sefydlu gweithgorau i edrych ar ymholiadau digwyddiadau yn fwy rheolaidd nac arfer, ond mae angen mwy o bobl mewn rolau gwahanol i graffu arnynt nag oedd cyn y pandemig. Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad yn Sir Conwy, anfonwch e-bost at events@conwy.gov.uk yn y lle cyntaf.

end content