Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Adfywio Bae Colwyn Bywyd y Bae Bae Colwyn - lleoliad perffaith ar gyfer buddsoddi

Bae Colwyn - lleoliad perffaith ar gyfer buddsoddi


Summary (optional)
Yng nghalon arfordir Gogledd Cymru ac yn barod am fuddsoddiad newydd, mae rhaglen adfywio gynhwysfawr yn sbarduno buddsoddiad twristiaeth, busnes a hamdden ac yn trawsnewid Bae Colwyn.
start content

Mae dros £100 miliwn eisoes yn helpu ailgreu'r dref drwy gynnig cyfleusterau chwaraeon, celfyddydau a digwyddiadau y mae galw amdanynt, moderneiddio ei phromenâd enwog a gwella'i gofodau cyhoeddus.

Mae cyfleoedd buddsoddi'n bodoli mewn:

• Addysg a Hyfforddiant

• Cyfleusterau chwaraeon

• Atyniadau glan y môr

• Datblygu canol y dref

• Isadeiledd

• Tai i deuluoedd

I glywed mwy am yr ystod eang o gyfleoedd buddsoddi cyffrous ym Mae Colwyn a'r grantiau a'r gefnogaeth sydd ar gael, cysylltwch â Swyddfeydd Cyngor Coed Pella.

end content