Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Swyddfeydd Newydd y Cyngor - Diweddariad Prosiect


Summary (optional)
start content

Neges gan y Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae’r Cyngor nawr wedi meddiannu ein swyddfeydd yng Nghoed Pella ac mae staff wedi dechrau symud i mewn.

Bydd Coed Pella yn ein galluogi i ddarparu’r gefnogaeth orau posibl i’n trigolion a busnesau felly mae’n bosibl y byddwch yn sylwi ar ein timau yn symud i mewn wrth i ni ddod â gwasanaethau allweddol ynghyd. Er y bydd Coed Pella yn agor i’r cyhoedd yn fuan, bydd gwasanaethau’r Cyngor yn symud i mewn dros gyfnod o ychydig wythnosau.

Yn ystod yr amser hwn, bydd gwasanaethau’r Cyngor yn parhau i fod ar gael ac yn gweithredu fel arfer. Os bydd gennych gyfarfod yn fuan neu angen cysylltu ag un o’r gwasanaethau, byddem yn eich cynghori i gysylltu ymlaen llaw i weld lle byddant wedi eu lleoli.

Hoffwn ddiolch i chi am fod yn amyneddgar yn ystod y gwaith adeiladu – mae yna waith ailwynebu i’w wneud ar Conway Road ac yna bydd y gwaith allanol wedi’i gwblhau.

Rydym yn dymuno bod yn gymydog da ac yn rhan o gymuned Bae Colwyn, felly os oes gennych unrhyw ymholiadau, cwestiynau neu fater yr hoffech ei godi gyda ni, gallwch ffonio 01492 574000 neu anfon e-bost i gwybodaeth@conwy.gov.uk.

Diolch eto am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i Goed Pella.

Iwan Davies
Prif Weithredwr,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Adfer Treth y Cyngor

E-bost: ymholiadau.adennill@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 576608

Ardrethi Annomestig Cenedlaethol

E-bost: Ymholiadau.trethi-annomestig@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 576609

Asesiad Ariannol ar gyfer Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol

E-bost: saa@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 574122

Budd-dal Tai / Gostyngiad Treth y Cyngor / Addysg Budd-daliadau a Thaliadau Tai Dewisol

E-bost: ymholiadau.budd.tai@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 576491

Cefnogi Pobl

E-bost: sppathway@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 574215

Datblygu Hamdden a Chwaraeon

E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 575557 / 01492 575564

Datrysiadau Tai Conwy

Cyfeiriad e-bost: strategaethtai@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 0300 124 0050

Gofal Cymdeithasol
Gwybodaeth, cyngor neu gymorth mewn perthynas ag oedolyn:

E-bost: lles@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 0300 456 1111

Gwybodaeth, cyngor neu gymorth mewn perthynas â phlentyn:

Rhif ffôn: 01492 575111

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy

E-bost: jane.williams@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 575037

Gwasanaethau Addysg

E-bost: addysg@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 575031

Gwelliannau Tai

E-bost: hsg.financial.assistance@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: TBA

Iechyd yr Amgylchedd

E-bost: Gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk

Rhifau ffôn:
Materion yn ymwneud â Chŵn: 01492 5752222
Diogelwch Bwyd: 01492 575283
Llygredd/Cwynion am Sŵn/Rheoli Pla: 01492 575279
Cyflyrau Tai: 01492 574173
Iechyd Anifeiliaid: 01492 575220

Llyfrgelloedd a Diwylliant

E-bost: lic@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 576139

Polisi Cynllunio

Rhif ffôn: 01492 575461
E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk

Pridiannau Tir Lleol

Rhif ffôn: 01492 576095
E-bost: locallandcharges@conwy.gov.uk

Rheoli Adeiladu

Rhif ffôn: 01492 574172
E-bost: building.control@conwy.gov.uk

Rheoli Datblygu (Cynllunio)

Rhif ffôn: 01492 575471 / 575121
E-bost: cynllunioplanning@conwy.gov.uk

Safonau Masnach

E-bost: safonau.masnach@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 575220

Strategaeth Tai

E-bost: strategaethtai@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 576274

Treth y Cyngor

E-bost: ymholiadau.trethycyngor@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 576607

Trwyddedu

E-bost: trwyddedu@conwy.gov.uk
Rhif ffôn: 01492 576626

 

end content