Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Adfywio Bae Colwyn Swyddfeydd newydd y Cyngor ym Mae Colwyn Pa fuddion ddaw efo'r Swyddfeydd Newydd i Fae Colwyn?

Pa fuddion ddaw efo'r Swyddfeydd Newydd i Fae Colwyn?


Summary (optional)
start content

Fel rhan o adfywio Bae Colwyn, disgwylir i’r Swyddfeydd Newydd ddod â nifer o fuddion i’r Dref.

Mae’r buddion hyn yn cynnwys:

  • Gofod swyddfa sydd ar gael ar gyfer y tymor hir
  • Bydd yr adeilad newydd wedi ei gynllunio ar gyfer arferion gweithio modern 
  • Bydd yr adeilad newydd wedi ei gynllunio i fod yn effeithlon o ran ynni
  • Bydd yn cefnogi ymrwymiad y Cyngor i adfywio Bae Colwyn
  • Dylai integreiddio Gwasanaethau mewn un adeilad wella cydweithredu, darparu gwasanaethau a rhannu adnoddau
  • Gwell mynediad i wasanaethau ar gyfer cwsmeriaid
end content