Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Cyllid Trosolwg o Brosiectau Cyflogadwyedd

Trosolwg o Brosiectau Cyflogadwyedd


Summary (optional)
start content

Arddangos Llwyddiant a Chyflawniadau Prosiectau Cyflogadwyedd yng Ngogledd Cymru

Mae’r ddogfen hon yn rhoi cipolwg o brosiectau ar draws y blaenoriaethau AFfCh a ariannwyd drwy’r rhaglen bresennol. Mae’n amrywio o ddarparu hyfforddiant sgiliau a gwella cyfleoedd cyflogaeth i bobl ac yn amlygu sut mae prosiectau a ariannwyd gan yr UE wedi cael effaith cadarnhaol a buddiol ar fywydau pobl ar draws Gogledd Cymru.


Arddangos Llwyddiant a Chyflawniadau Prosiectau Cyflogadwyedd yng Ngogledd Cymru
 (PDF)

end content