Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Datblygu Economaidd Cyllid Cronfa Codi'r Gwastad

Cronfa Codi'r Gwastad


Summary (optional)
Bydd y Gronfa Codi’r Gwastad £4.8 biliwn yn buddsoddi mewn isadeiledd sy’n gwella bywyd pob dydd ar draws y DU, gan gynnwys adfywio canol trefi a strydoedd mawr, gwella cludiant lleol a buddsoddi mewn asedau diwylliannol a threftadaeth.
start content

Rownd 1

Mae rhestr o’r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer rownd 1 Cronfa Codi’r Gwastad i’w gweld yma:

Cronfa Codi'r Gwastad: ymgeiswyr llwyddiannus y rownd gyntaf - GOV.UK (www.gov.uk)

Rownd 2

Mae rhestr o'r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer rownd 2 Cronfs Codi'r Gwastad i'w gweld yma:

Cronfa Codi'r Gwastad: ymgeiswyr llwyddiannus yr ail rownd - GOV.UK (www.gov.uk) 

Dyma’r ddolen at Bapur Polisi Llywodraeth y DU a gyhoeddwyd ar 2 Chwefror 2022: https://www.gov.uk/government/publications/levelling-up-the-united-kingdom

end content